محصولات منتخب
                  برگزاری جلسه هیجدهم شورای مرکز رشد زیست فناوری در مجتمع (1395/12/15)  روز یکشنبه 15/12/95 از ساعت 8 لغایت 10 جلسه هیجدهم شورای مرکز رشد مجتمع با حضور اعضا شورا: آقایان دکتر کاغذیان، دکتر فاضلی، مهندس قدس، مهندس دیلم صالحی، ...
                انتخاب مرکز رشد انستیتو پاستور ایران به عنوان برترین مرکز رشد تیپ 2 کشور (1395/8/18) انستیتو پاستور ایران در دومین همایش ملی فن بازار حوزه سلامت که در تاریخ 16 الی 17 آبان 1395 برگزار گردید به عنوان برترین مرکز رشد کشوری تیپ 2 از میان ت ...
گزارش تصویری
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز