خانهمراکز و زیر مجموعه ‌هاپایا فن یاخته البرز
پایا فن یاخته البرز
پایا فن یاخته البرز

 

 

 

 

 

 

 

گروه : شرکت‌های مستقر در مرکز
نام مسئول : دکتر هومن کاغذیان
آدرس ایمیل : kaghazianh@gmail.com
نوع عضویت : مستقر در مرکز رشد
ایده : بهینه سازی تولید داروی اریتروپوئیتین
منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز