خانهآرشیو اخبارانتخاب مرکز رشد انستیتو پاستور ایران به عنوان برترین مرکز رشد تیپ 2 کشور (1395/8/18)
انتخاب مرکز رشد انستیتو پاستور ایران به عنوان برترین مرکز رشد تیپ 2 کشور (1395/8/18)
انتخاب مرکز رشد انستیتو پاستور ایران به عنوان برترین مرکز رشد تیپ 2 کشور (1395/8/18)

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب مرکز رشد انستیتو پاستور ایران به عنوان برترین مرکز رشد تیپ 2 کشور (1395/8/18)
انستیتو پاستور ایران در دومین همایش ملی فن بازار حوزه سلامت که در تاریخ 16 الی 17 آبان 1395 برگزار گردید به عنوان برترین مرکز رشد کشوری تیپ 2 از میان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 2 پژوهش در سرار کشور انتخاب گردید. 
 

منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز