خانهآرشیو اخبارکسب رتبه نخست فناوری در بین مراکز رشد سلامت کشور
کسب رتبه نخست فناوری در بین مراکز رشد سلامت کشور
کسب رتبه نخست فناوری در بین مراکز رشد سلامت کشور

کسب رتبه اول در حوزه فناوری توسط انستیتو پاستور ایران را در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 2 پژوهشی و کسب رتبه سوم در حوزه فناوری در بین کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور که توسط مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور را خدمت ریاست محترم انستیتو، روسای محترم مراکز رشد تهران،کرج و آمل، اعضائ هیأت علمی، شرکت های دانش بنیان، مدیران و کارکنان محترم تبریک عرض می نماییم و خداوند بزرگ را در دستیابی به این موفقیت ارزنده شاکر و سپاسگزاریم.
ضمناً باید به این نکته مهم اشاره کرد که در ارزیابی صورت گرفته( در ده فصل شامل: واحدهای فناور، پروژه های فناوری، محصولات، قراردادها، ثبت اختراعات، گواهی های تجاری و تولیدی، حاکمیت فناوری، ارئه خدمات، منابع و اعتبارات، جشنواره ها و نمایشگاه ها، برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگ سازی و چهل شاخص) چنانچه فاکتور تعداد عضو هیأت علمی مورد توجه قرار گیرد؛ انستیتو پاستور ایران با توجه به در اختیار داشتن 154 عضو هیأت علمی و این نشان از پتانسیل بالای توسعه فناوری انستیتو پاستور به عنوان دانشگاه نسل چهار را دارد. در ذیل به نمودارها و شاخص های مورد نظر اشاره گردیده است.

                                                  

                                                             

منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز