خانهآرشیو اخبارمرکز رشد نمونه کشور در سال 94
مرکز رشد نمونه کشور در سال 94
مرکز رشد نمونه کشور در سال 94

مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران، مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج در نخستین همایش شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت که در تاریخ 15 شهریور 94 در سالن اجلاس سران برگذار گردید، از بین 60 مرکز رشد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، به عنوان مرکز رشد برتر انتخاب گردید.

منبع :
عضویت در خبرنامه
مستقر در مرکز